Nowe produkty

Nowe produkty

  • Zapytaj o nasz Produkt

Humus Active na resztki pożniwne - kwasy humusowe 20l

HUMUSACTIVPLUS
130,07 zł netto
159,99 zł brutto
Zapytaj o nasz Produkt

 

Polityka Prywatności

 

Warunki zwrotu i gwarancji

Środki ochrony roślin mogą być nabywane i stosowane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w ww. ustawie  o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów,ś fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania danego środka ochrony roślin.

Opakowanie 20l

CZYM JEST HUMUS ACTIVE NA RESZTKI POŻNIWNE:

Humus Actice na resztki pożniwne- jeszcze więcej pozytywnych mikroorganizmów, cukry wspomagające rozwój rodzimej mikroflory bakteryjnej, minerały ilaste utrzymujące wodę w glebie.

DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ KWASY HUMUSOWE ?

HUMUS ACTIVE NA RESZTKI POŻNIWNE zawiera jednocześnie wysokie stężenie kwasów humusowych i pozytywną mikroflorę bakteryjną:

kompleksowo rozkłada resztki pożniwne,

poprawia strukturę gleby,

umożliwia lepsze wykorzystanie składników pokarmowych, bakterie Azotobacter asymilują azot z powietrza, pozostałe mikroorganizmy przyśpieszają rozkład materii organicznej i uwalniają uwiązane w glebie składniki pokarmowe w glebie,

ogranicza występowanie chorób odglebowych,

podnosi pojemność wodną gleby,

przygotowuje glebę do siewu.

JAK STOSOWAĆ :

SPOSÓB UŻYCIA W OPTYMALNYCH WARUNKACH POGODOWYCH:

W uprawach konwencjonalnych i zintegrowanych 10 l Humus Active na resztki pożniwne rozcieńczamy w 400 l wody w opryskiwaczu z uruchomionym mieszadłem. Taką dawką cieczy roboczej opryskujemy resztki pożniwne na powierzchni 1 ha. Zabiegi Humus Active zaleca się wykonywać na wilgotną glebę, krótko przed planowanymi uprawkami. Kiedy nie ma możliwości przemieszania gleby zabieg możemy wykonać krótko przed przewidywanymi opadami lub w czasie opadów.

SPOSÓB UŻYCIA W OKRESIE SUSZY:

W warunkach przedłużającej się suszy należy zwiększyć dawkę Humus Active na resztki pożniwne do 20 l oraz ilość wody do 600 l na 1 ha. Po wykonaniu oprysku możliwie szybko należy wykonać uprawki pożniwne mające na celu przemieszanie produktu z wierzchnią warstwą gleby. Humus Active na resztki pożniwne zalecamy stosować wiosną, latem lub jesienią w celu przyspieszenia rozkładu materii organicznej pozostającej na polu po zbiorze roślin uprawnych.

Nie łączyć w jednym oprysku ze środkami ochrony roślin, nawozami mineralnymi i innymi produktami syntezy chemicznej.

W sytuacji kiedy zastosowano azot do rozkładu resztek pożniwnych dawkę Humus Active na resztki pożniwne można zmniejszyć do 5 l /1 ha / 300 l wody. Niezwłocznie po wykonanym zabiegu wypłukać opryskiwacz wodą. Stosować w temperaturach powyżej 5°C.

Zabrania się stosowania polepszacza glebowego Humus Active na glebach zalanych wodą, pokrytych śniegiem, zamarzniętych do głębokości 30 cm, na glebach bez okrywy roślinnej położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10%.

WAŻNE INFORMACJE:

? Nie łączyć w jednym oprysku ze środkami ochrony roślin, nawozami mineralnymi i innymi produktami syntezy chemicznej

? W sytuacji kiedy zastosowano azot do rozkładu resztek pożniwnych dawkę Humus Active na resztki pożniwne można zmniejszyć do

5 l /1 ha / 300 l wody

? Niezwłocznie po wykonanym zabiegu wypłukać opryskiwacz wodą

? Stosować w temperaturach powyżej 50 C

? Przechowywać w miejscu zacienionym w temperaturze nie niższej niż 50 C i nie wyższej niż 300 C

? Ciecz użytkowa Humusu Active nie posiada okresu karencji.

? Recepturę opracował prof. Olgierd Nowosielski

? Zezw. MRiRW nr G-233/11

? Zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym pod numerem NE/147/2011

WYMAGANIA TECHNICZNE:

1 ? sprawny opryskiwacz z mieszadłem

2 ? dysze grubokropliste minimum 0,4 mm lub do RSM

3 ? gęstość filtrów poniżej 60 Mesh

HUMUSACTIVPLUS

Specyficzne referencje

16 innych produktów w tej samej kategorii:

chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.